Niccolo Machiavelli (1469-1527)

Niccolo Machiavelli, son till en jurist, föddes i Florens, Italien. Han arbetade i femton år som politisk sekreterare, främst med utrikesuppdrag och kom så att träffa många stora statsmän.

Hans politiska karriär avstannade dock när hans motståndare, familjen Medici, fick makten i Florens och Machiavelli drog sig tillbaka och skrev politiska verk varav den mest kända är "Fursten" (1532).

I "Fursten" beskriver Machiavelli hur en ledare bör vara. Den perfekte ledaren har inga skrupler utan kan i princip gå över lik för att lyckas med sin uppgift.

Fursten fungerar som en handledning för blivande makthavare.

Namnet Machiavelli har bildat ett ord som också används i svenskan, nämligen "machiavellisk". Det betyder ungefär "hänsynslös" eller "styr med järnhand".

Tillbaka