Vårt svar:

Quiero que seas veterinario. Jag vill att du blir veterinär.
Viljeverbet querer que… följs av konjunktiv. Det är inte samma person som utför de två handlingarna (quiero – jag) (seas – du)
No quiero ser veterinario. Jag vill inte bli veterinär. Querer kan också följas av ren infinitiv (utan preposition) om den som vill (quiero) och utför handlingen (ser) är samma person.