Förklaring:

I början målas ”scenen” upp. Vad var det som pågick? Samtliga verb står i imperfekt, eftersom det är det tempus som beskriver hur det var, hur det såg, vad som försiggick. Så inträffar något nytt (besé a María) och den inträdande handlingen står naturligtvis i preteritum.