Inom ramen för EU-projektet Equal har
Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL),
på uppdrag av Integrationsverket och i samarbete
med 5i12-rörelsen, utvecklat denna kurs.

Logotyp och länk till svenska EFS rådet.
Logotyp och länk till 5i12 rörelsen.
Logotyp och länk till Integrationsverket.