RELIGION A

Direkta länkar till samtliga dokument tillhörande fråga 5

 

     

Läs allas inlägg:

Länkar:

HTM    PDF

HTM

     

Mina råd

Det är inte meningen att du ska leta ny information i dina källor för den här uppgiften. Du ska i stället sammanfatta det du lärt dig under resans gång. Fundera själv på de fyra tidigare uppsatser du skrivit.

De har handlat om:

  • Vad är religion?
  • Hur ser religioner ut? En översikt av sju religioner ur olika aspekter.
  • En fördjupningsarbete.
  • Om etik och moral.

Att lära sig är en mycket privat process. Ingen kan läsa dina tankar, så nu är det dags att berätta om vad du varit med om och vad du lärt dig.

Lycka till.

Länk till föregående sida