RELIGION A

Direkta länkar till samtliga dokument tillhörande fråga 1

 

     

Läs allas inlägg:

Internetlänkar:

HTM    PDF

HTM

     

Mina råd

Du kan ta hjälp av vad andra sagt om religion och vilka olika typer av definitioner som finns.

Ordet RELIGION kommer från ett verb i latin, RELIGARE, som betyder att binda eller fästa. Ordet ”ligament” (sena) kommer också av det här. Ordet YOGA kommer från ett ord som betyder ok, det som sammanbinder dragdjur.

Du har säkert en egen uppfattning om vad religion är. Du ser kanske dig själv som religiös. Du anser att någon rörelse är en relgion. Det här ordet används på många olika sätt. Det finns faktiskt många olika defintioner på religion, beroende på ens utgångspunkt.

Karl Marx ansåg att religion är ett opium för folket.

Freidrich Schleiermacher menade att religion är ett absolut beroende.

Sigmund Freud skrev att religion är en infantil fixering vid en kosmisk nallebjörn.

Paul Tillich anser att religion är tilltal.

Medan du funderar på din egen definition får du använda läroböcker och andra källor, bara du uppger dem i ditt svar.

Länk till föregående sida