Kursöversikt - Matematik kurs D

 

Studieenhet

Handlar om

Att göra
(kapitelhänvisning för
Matematik 3000 kurs D)

Triangelsatserna

Repetera sinus, cosinus och tangens, beräkna areor för godtyckliga trianglar

 • Kapitel 1.1 - 1.2
 • Studiearbetet
  Triangelsatserna

Trigonometri

Trigonometriska formler, trigonometriska ekvationer
och trigonometriska kurvor

 • Kapitel 1.3 - 2.1
 • Studiearbetet
  Trigonometri

Derivator

Begreppen förstaderivata och andraderivata, kedjeregeln, produktregeln, kvotregeln, sambandet mellan en derivata och en graf

 • Kapitel 2.2 - 3.2
 • Studiearbetet
  Derivator

Primitiva funktioner och integraler

Primitiva funktioner, integraler, areaberäkningar, numerisk ekvationslösning

 • Kapitel 3.3 - 3.5
 • Studiearbetet
  Primitiva funktioner
  och integraler

Anmäl dig till examinationen

Projektarbete

Väljs i samråd med din lärare

 • Projekarbete

Vi rekommenderar denna studieordning. Hör av dig till din lärare om du vill studera i en annan ordning eller om du har en annan lärobok än Matematik 3000 kurs D.


PGO& EL, Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2003-03-25

Till hemsidan