Vanliga frågor

Geometri


sid 212 tal 5114

Det är fråga om att dela upp det i rektanglar och trianglar som du kan räkna på.

Gavelsidan kan man ha som: 3,2*0,8 + ½*3,2*1,1 t ex.
och det finns 2 sådana... osv Upp

uppgift 5245

Jag får inte till det!
Kolla att du inte har använt 5.0 som höjd för konen! h = 5,0 - r

exempel 5242 sida 226 fel i formel i boken

Blyhagelns volym = (4 pi *0,10^3)/3
Det skall INTE vara 14 framför pi! Upp

Till hemsidan.

PGO, EL & JF
Uppdatera sidan (endast för lärare)