Vanliga frågor

Arbeta med tal


Uppgift 1144

Jag har ett litet bekymmer; på sid.19 tal 1144, jag undrar hur man ska ”ställa upp” talet? Jag får rätt tempraturändring men som sagt så vet jag inte hur själva uträkningen ser ut.

Du skall ställa upp det så här: sluttemperatur - starttemperatur = temperaturändring
a) 23 - 17 = 6 --> temperaturökning 6 grader
b) (-3) - 9 = -12 --> tepmeratursänkning 12 grader
c) 4 - (-11) = 4 + 11 = 15 --> temperaturökning 15 grader
d) (-13) - (-4) = (-13) + 4 = -9 --> tepmeratursänkning 9 grader
Upp

Till hemsidan.

PGO, EL & JF
Uppdatera sidan (endast för lärare)