Barns kostvanor
och livsstil


Övervikt en epidemi

Livsstil och övervikt

Håll balansen

Kan man banta med politik?

Hjälp för överviktiga barn

Syftet med studiematerialet är att stimulera till diskussion om problemet med den lavinartade ökningen av övervikt och fetma bland barn och ungdomar.

Vad kan vi vuxna göra för att vända utvecklingen?