Lösningar till Gymnasiekemi A Kapitel 9
Kapitel 9
Lösningarna kan också skrivas ut HÄR


9.1 Kommentarer till svaret i läroboken.

I a) spelar det ingen roll om kloratomen hamnar på kolatomen lägst till höger eller längst till vänster. Likaså har det ingen betydelse vilken av väteatomerna kloren har ersatt på dessa kolatomer.

I svar b) kan kloratomen sitta både uppåt och nedåt. Dessa är likvärda.

Se även http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

9.2 a) I kloreten är en av väteatomerna i eten utbytt mot klor. De fyra väteatomerna är likvärda så det spelar ingen roll vilken av atomerna som ersätts.

b) Formeln för propyn får man av att ”prop” innebär att kolvätet skall innehålla tre kol och ”yn” att det skall finnas en trippel-bindning.
9.3 Se lärobokens svar och anvisningar.

9.4 Se http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/ och lärobokens svar och anvisningar.

9.5 Se lärobokens svar och anvisningar.

9.6
De fyra positionerna markerade med 1 är identiska. Likaså gäller det även de som är markerade med 2. Det finns alltså två typer av monoklornaftalen. I den ena formen sitter kloratomen på någon av positionrna 1 och i den andra i position 2. Att detta stämmer kan man övertyga sig om genom rotera molekylen kring de två axlarna som är inlagda i figuren.

9.7 Då en organisk förening förbränns i luft innebär detta en reaktion med syre. Därvid bildas det alltid koldioxid och vatten om det finns god tillgång på luft. Om lufttillgången är begränsad bildas även koloxid. För övrigt se lärobokens svar och anvisningar samt http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

9.8 Se http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/

9.9 Se lärobokens svar och anvisningar.


2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande