Lösningar till Gymnasiekemi A Lösningar till övningsuppgifter
Lösningar till övningsuppgifter

Detta material innehåller svar och lösningar till de övningsuppgifter som hänvisas till i studiehandledningen. I vissa fall har lärobokens avsnitt Svar och anvisningar bedömts vara tillräckligt fylliga varför enbart hänvisning till detta finns.

Lösningarna i detta material innehåller relativt detaljerade kommentarer, så att även om du klarat en uppgift kan det vara en idé att titta i detta material.

Det finns flera olika sätt att angripa ett problem, därför kan det vara bra att jämföra olika lösningssätt. Till läromedlet finns en webbplats med adressen http://www.liber.se/mnt/kemi/Index/. Deras sätt att resonera kanske passar dig bättre.

Innan du tittar på lösningarna bör du ha försökt att på egen hand lösa problemen. Om du inte förstår lösningen eller har kört fast på andra uppgifter uppmanus du att ta kontakt med din lärare.
2004 Nationellt centrum för flexibelt lärande