Rapporter

Föreningens styrelse är skyldiga att åtminstone till Årsmötet avlämna en rapport om det senaste verksamhetsårets verksamhet. Det kan också finnas andra rapporter som medlemslistor, valrapporter och verksamhetsrapporter, som det kan vara praktiskt att sekreteraren har hand om.