Brev

Alla brev som föreningen skickar, eller får in bör sparas så att man har kontroll på vad som kommit in eller skickats ut. När det uppkommer frågor från medlemmar eller någon annan är det enkelt att titta efter i brevpärmen för att få ett begrepp om vad saken gäller.