Protokoll

Protokollet är ett av föreningens viktigaste dokument. I protokollet ska man enkelt få ett grepp om vad som händer i föreningen. Det är därför också viktigt att spara protokollen, så att kommande generationer ska kunna forska i föreningens historia. I folkrörelsernas historia skrev man ofta diskussionsprotokoll, där man lätt kan följa diskussionen runt en fråga. Nu är det vanligare att man skriver ett beslutsprotokoll, där man begränsar sig till vilka beslut som tagits. Ett exempel på ett protokoll hittar du här.