Intervju - ljudspelning

Göran Andersson Komvux Trelleborg (9 minuter)

8,2 MB mp3 fil nedladdningstid ca 1/2 min på bredband LAN 1

Hur använder ni Kursnavet i er utbildningsverksamhet ?

Starta intervjun