Övning:

1 2 3

Övning 3

Skriv den rätta formen av verbet i futurum.