Övning:

1 2 3 4 5 6 7 8

Hur mycket är klockan?

Klicka på meningarna, lyssna och säg efter.