Övning:

1 2 3 4 5 6

Datum

Klicka på orden, lyssna och säg efter.