Övning:

1 2 3 4 5 6

Veckodagar

Fyll i följande på swahili.