Övning:

1 2 3 4 5 6

Vokabulär

Alla grundtal kan användas som ordningstal utom Ett och Två.

Grundtal: Ordningstal:
Moja Mosi eller Kwanza (första)
Mbili Pili (andra)
Tatu Tatu (tredje)
Nne Nne (fjärde, osv. )


Klicka på orden, lyssna och säg efter.