Safir Handel

Välkommen till modulen "Arbetsuppgifter i butik"

Börja med första övningen i modulen "Arbetsuppgifter i butik". Gör den klar för att fortsätta.             
             

Exponering

 • bassortiment
 • tillfälligt sortiment
 • temasortiment
 • säsongssortiment
 • gavelexponering
 • kombinations-
  erbjudande
 • sambands-
  exponering
 • störtexponering
 • spjut
 • konsoller
 • exponera
 • varuplacering
 • blickfång
 • skepp/gondol/
  hylla
 • störtkorg
 • kampanj
 • repetition 1
 • repetition 2

 

   

 
 

 
 

2008 © Nationellt centrum för flexibelt lärande