Övning 1 Övning 2 Övning 3 Övning 4 Övning 5 Övning 6                
 
 
 

 

Två år efter SFI-kursen – adjektiv
Läs texten samtidigt som du lyssnar. Gör sedan övningen.
 


Här ska du leta adjektiv. Skriv in de ord som är adjektiv på den tomma raden.

Exempel:
Milton är glad. Glad är ett adjektiv, för det beskriver hur Milton är.
Milton är lång. Lång är ett adjektiv, för det beskriver hur Milton ser ut.