Ívning 1 Ívning 3                        
 
 
 

 

Adjektiv

Fyll i rätt form av ordet (adjektivet) som står inom parentes.