Ekvationer m m Insändningsuppgift 4

Förenkla uttryck

Ibland kan man få ekvationer eller uttryck som ser förfärligt krångliga ut men dessbättre kan man ofta förenkla dem.

Ex 1

Förenkla följande uttryck: 3x+6+7x-10

Här skall du räkna x-termerna för sig och talen för sig:
3x+6+7x-10=(3x+7x)+(6-10)=10x-4

Eftersom du inte vet vilket tal x står för så är alltså detta svaret!
Svar: 10x-4

Ex 2

Förenkla 5x+3y-2x+4-4y-13

Här skall du räkna x-termerna för sig, y-termerna för sig och talen för sig:
5x+3y-2x+4-4y-13 = 5x-2x+3y-4y+4-13 = 3x-y-9

Eftersom du inte vet vilka tal x eller y står för så är alltså detta svaret!
Svar: 3x-y-9

 


Andra gånger kan det vara nödvändigt att förenkla i VL och/eller HL i en ekvation innan man sätter igång med att lösa ekvationen.

Ex 3

Förenkla ekvationen
(36x+14)/2 +3x+5= 16x-8

Börja med att dividera 36x+14 i VL med 2, då blir ekvationen så här:
18x+7+3x+5 = 16x-8

Efter förenkling i VL har man:
21x+12 = 16x-8

Högst upp på sidan


Till hemsidan

PGO, EL & JF
Sidan skapad 2001-03-21, senast uppdaterad 2002-06-10