Information

Hjälp för överviktiga barn

Tips till föräldrar, lärare och andra vuxna

Bild på bokÖverviktiga barn - en handbok för föräldrar och proffs (Forum 2003).

Boken är skriven av en barnläkare, Annika Jansson, och en barnsjuksköterska, Pernilla Danielsson. De har stor erfarenhet av arbete med överviktiga barn.

Boken innehåller handfasta och väl beprövade råd och riktar sig i första hand till föräldrar men också till skolsjuksköterskor, läkare, lärare och politiker.

När du behöver professionell hjälp
Ett barn med fetma har rätt att få hjälp från sjukvården. Tala först med skolläkaren eller Barnavårdccentralen. Det går också att vända sig direkt till barnmottagningen på sjukhus.

På sjukhus runt om i Sverige inrättas överviktsenheter för barn som behöver lite extra hjälp för att gå ner. Ofta tar man hjälp av hela familjen. För att komma till en sådan enhet måste man ha remiss.

Behandling av överviktiga barn

Annika Jansson är barnläkare på överviktsenheten på Huddinge sjukhus

Annika Jansson

Hon berättar här om behandlingen.

Titta på filmen! Lyssna på intervjun!

Barns kostvanor och livsstil, ett studiematerial på nätet
Producerat av Studiefrämjandet Östergötland för Folkbildningsnätet/CFL © 2004