Information

Barns kostvanor och livsstil

Tillbaka


Barns kostvanor och livsstil: Övervikt - en epidemi
Studiematerialet du arbetar med handlar om överviktiga barn. Det är uppdelat i fem moduler.

På adressen www.resurs.folkbildning.net/projekt/livsstil/index.htm ligger kursen i sin helhet.

Vi hoppas att kursen ska stimulera dig till diskussion om hur vi ska kunna bromsa utvecklingen mot en allt fetare befolkning och om hur vi ska kunna hjälpa de barn i vår närhet som behöver stöd. Vår förhoppning är också att diskussionerna ska leda till handling.

Du befinner dig just nu i Modul 1 som tar upp överviktens omfattning, orsaker och konsekvenser.

Stort tack till ...
Marianne Angbratt m.fl. vid Folkhälsovetenskapligt Centrum Östergötland
Annika Jansson, barnläkare vid Centrum för överviktiga barn, Huddinge sjukhus
Elin Glad, dietist vid Sandbyhovs Vårdcentral, Norrköping
Per Bolme, överläkare vid barnkliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping
... för goda råd och medverkan.

Barns kostvanor och livsstil, ett studiematerial på nätet
Producerat av Studiefrämjandet Östergötland för Folkbildningsnätet/CFL © 2004