1. Klor bildar tillsammans med syre flera olika sammansatta joner. En av dem är uppbyggd av en kloratom och fyra syreatomer. Vilken laddning får den jonen?

    Jonen innehåller:
    1 stycken kloratom  =  7 valenselektroner
    4 stycken syreatomer med 4 · 6  =  24 valenselektroner

    Tillsammans finns 31 valenselektroner att utnyttja för att binda samman de fem atomerna och samtidigt se till att alla får tillgång till åtta elektroner. Vi sätter ut de fem atomerna med kloratomen i mitten.    Klicka här för att placera ut de 31 valenselektronerna