Medeltiden

repetitionsfrågor

1 När tar araberna kontroll över södra Medelhavet?
2 Hur kunde araberna nå sådana framgångar?
3 Vilken tidsperiod omfattar medeltiden?
4 Var färdades danska, norska resp. svenska vikingar?
5 Vad var feodalismen?
6 Vilken betydelse hade kyrkan under medeltiden?
7 Förklara den befolkningsminskning som sker i Europa på 1300-talet.
8 Vilka förändringar sker i Sverige under medeltiden
 

Senast updaterat 01/09/18 8:14