Svensk historia
Medeltiden
 

Du kommer att arbeta med:

Hansan och den medeltida staden
  eller
Ett utdrag ur den svenska medeltidshistorien

Uppgift 1:
 
Beskriv Hansans betydelse och det tyska inflytandet i de svenska medeltidsstäderna.
Beskriv en stad i medeltidens Sverige.

Redovisning: 2 A4-sidor, teckenstorlek 12

Uppgift 2:
 
Välj en av följande uppgifter:
Heliga Birgittas liv och arv till eftervärlden.
Håtunaleken och Nyköpings Gästabud
Engelbrektupprorets politik och politisa följder.
Politiken bakom Stockholms blodbad.

Redovisning: 2 A4-sidor, teckenstorlek 12

Senast updaterat 01/10/25 11:03