Politisk- och Ekonomisk historia Medeltiden
 

Du kommer att arbeta med en av följande uppgifter:

Kyrkan
Feodalismen
Handelsstäderna

Medeltidens politik och ekonomi är mycket spännande avsnitt. Det finns många intressanta händelser och vi kan tyvärr bara titta på några av de mest framträdande.

Uppgift:
 
  Du ska välja en av följande uppgifter
1 Kyrkan

Korstågen

Av vilka anledningar begav sig människor ut på korståg?
Vem/vilka initierade korstågen och varför?
Var startade tågen och vart gick de?
Vilka följder fick korstågen?
Specialstudera ett av korstågen.

Klostren - dåtidens kulturbärare

Hur och varför uppstod klosterväsendet?
Vad sysslade klosterordnarna med?
Vilka krav ställdes på munkarna och nunnorna?
Vilka var de viktigaste klosterordnarna?
Titta gärna närmare på någon order eller framträdande munk/nunna från medeltiden.

Redovisning: 2 A4-sidor, teckenstorlek 12

2 Feodalism - en politisk och militärförvaltningsorganisation
Vilka rättigheter/skyldigheter hade feodaladeln gentemot sina underlydande respektive sina överordnade?
Vad innebar det för kungen att den "lånade" marken så småningom blev ärftlig? Beskriv fördelar respektive nackdelar för kungen.
Många historiker påstår att feodalismen och naturahushållningen försvagades på grund av korstågen och digerdöden. Försök förklara sambanden.

Redovisning: 2 A4-sidor, teckenstorlek 12

3 Handelsstäderna
Vilka var de viktigaste handelsområdena/handelsvägarna?
Under medeltiden uppstod nya städer och gamla städer växte. Vilken betydelse hade städerna för handeln?
Beskriv en medeltida europeisk stad.
   

Redovisning: 2 A4-sidor, teckenstorlek 12

Senast updaterat 00/12/20 8:37