Social Historia
 

Du kommer att arbeta med:

Hur den "vanliga" människan levde under medeltiden.

Efter Antiken kommer en tid som länge beskrevs som en slags mörker. Numera har den här bilden förändrats. Det kan förstås vara svårt att enkelt svara på hur människor levde under medeltiden. Så fort man hamnar på människors nivå så kan man bara ge exempel på hur det kunde vara. Det finns således inga krav på helteckning vare sig det gäller tidsperiod eller geografiskt. Däremot kan inblickar i människors levnadsförhållanden göra historieämnet mer levande. Även om man inte kan generalisera utifrån enstaka exempel så kan förståelsen för tiden öka betydligt.

I den här insändningsuppgiften ska du beskriva samhället utifrån "vanligt" folks nivå. Du ska välja att se på en grupp och beskriva deras förhållanden. Det kan vara kvinnor, barn, trälar, bönder, stadsbor eller vad du hittar material till. Du behöver inte göra någon heltäckande analys för hela medeltiden eller hela landet. Istället ska du ge något exempel och beskriva det så nära människornas nivå som möjligt. Du ska också fundera kring hur man fått kunskaper om den här tidens levnadssätt. Då det kan vara svårt att få fram bra material så måste du låta dig styras av vad du hittar för källor. Du behöver inte vara begränsad till Sverige.

Sök material och välj ut en grupp som du vill studera. Sök svar på frågor som: Hur stor var den här gruppen, vilken status hade man, levnadsförhållanden o s v. Här finns stora möjligheter att välja det som du hittar/är intresserad av. Det kan vara allt ifrån matvanor, tro och tänkande, arbete, barns och kvinnors roll m m.

Redovisning: 2 A4-sidor per uppgift, teckenstorlek 12

Det bästa är om du kan leta i hyllorna på ett bibliotek. Kanske hittar du böckerna här nedan men hittar du andra böcker så är det förstås också bra.

Janken Myrdal, Göran Bäärnhielm: "Kvinnor barn och fester i medeltidens mirakelberättelser"

Clara Nevéus: "Trälarna i landskapslagarnas samhälle" Dagbok från utgrävningar av medeltida stad

Landskapslagarna:
Medeltida länkar:

Senast updaterat 01/01/17 9:15