Vikingatiden (800-1050)
 
Birka
Birka

Under vikingatiden bröts nordens relativt isolerade tillvaro. Vikingafärderna var främst handelsfärder även om vikingarna var väl rustade och också genomförde en rad plundringar.

Ta reda på: Använd länkarna under Vikingatiden och besvara följande frågor:


Var färdades danska, norska resp svenska vikingar?

Vem handlade vikingen med
?

Vilken roll hade trälarna?

Vilka orsaker finner du till vikingatågen?

Vilken roll spelade skeppens konstruktion för vikingarnas framgång?

Gör ett inlägg i forumet om vilka sidor du använde och hur du uppfattade sidorna.


Senast updaterat 01/02/16 12:21