Medeltiden

"Människor och kreatur anfölls lika av denna pest, men de unga dog dock mest. Bölder slog upp under armhålorna, varpå blodspottning följde och slutligen efter tre dagar en oundviklig död. År 1349 kom ett fartyg drivande till Bergen i Norge, utan att någon levande fanns därpå, ty sådant hände ofta under denna pesttid. Borgarna lossade obetänksamt alla varorna därifrån, och som fartyget var anstucket av pesten, utbredde sig denna förskräckliga smitta hastigt och med en förfärande våldsamhet och härjade både i Sverige och Norge under året 1350. Ingen släkt och intet stånd undslapp. Hela kyrkosocknar blev öde; i Västergötland dogo 466 präster, och även konungens tvenne stallbröder blev offer därför. I hela Värmlands bergslag var endast en dräng och tvenne flickor vid liv, och vanligtvis fick man flera mil till sin närmaste granne." (1800-talsbeskrivning av Axel Fryxell: "Berättelser ur Svenska historien", band 1, s 76)

Du kommer snart att veta en hel del om:

jordbruk, feodalism och handel
folkvandringar, araber och vikingar
kyrkans utveckling och betydelse
Inledning
 
Medeltiden fick sin benämning när renässansmänniskan väckte liv i antikens tänkande. Det var antikens ideal som skulle råda inom konst, litteratur och vetenskap. Tiden mellan antiken och renässnstiden kom att benämnas som tidenmellan, den mörka tiden, den tiden man inte tyckte att något hade hänt. Tiden uppfattades som fattig, våldsam och allmänt elände.

På 1800-talet fick medeltiden en upprättelse där man lyfte fram katolsk fromhet och ridderlighet. Men det är först efter andra världskriget som vår kunskap om medeltiden har förändrats och blivit mer nyanserad. Numera framstår perioden som dynamisk med stora förändringar inom teknik, ekonomi och politik. Idag används medeltiden som ett slagkraftigt säljargument, speciellt under sommarhalvåret, då vi kan bege oss från den ena svenska stadens medeltidsvecka till nästa. Medeltiden har blivit en säljbar turistattraktion.

Medeltiden omfattar en period av ungefär tusen år. För att lättare förstå och för att få lite ordning på historien delar vi in den i fyra perioder:

Folkvandringstid 400-600
Äldre medeltid 600-1000
Högmedeltid 1000-1300
Senmedeltid 1300-1500

Norden låg under medeltiden i Europas utkant såväl geografiskt som kulturellt. Det var först då nordborna fick mer omfattande kontakter med kontinenten som de fick del av den gemensamma europeiska utvecklingen. Det dröjde ända till mitten av 1000-talet innan Norden kristnades och de olika nordiska staterna började växa fram. Därför brukar man räkna med att nordens medeltid börjar ca år 1000 och sträcker sig fram till 1500.

Senast updaterat 01/03/07 14:54