Introduktion till franskt uttal

Vokalerna är:

 • A, O, U ”hårda”
 • E, I, Y ”mjuka”
  (Bokstäverna Å, Ä, Ö finns inte i franska alfabetet).

Konsonanterna är de övriga bokstäverna.


Tre allmänna regler

 1. piano, radio, taxi
  Betoningen ligger alltid på sista uttalade stavelsen.
 2. Paris, sport, expert
  En konsonant som står sist i ett ord är oftast stum (utom -r och -l).
 3. texte, triste, énorme
  Ett -e (utan accent) som står sist i ett ord med mer än två ljud uttalas inte.

Vokalljud

(För att se vissa fonetiska tecken måste du först installera det särskilda typsnittet.)

Svenska exempel

Låter

Skrivs

Franska exempel

hatt

[7]

a

piano

le, meta

[e]

é

café

mäta

[E]

 

è

mètre

 

ei

Seine

 

 

ai

distrait

 

 

e

adresse

rött

[{]

e

relatif

sitta

[i]

i

pipe

 

 

y

type

toalett

[w7]

oi

toilette

nytt

[y]

u

tube

hoppa

[O]

o

tomate (obetonat)

så

[o]

 

o

kilo, radio (betonat)

 

au

sauce

 

 

eau

niveau

rott

[u]

ou

touriste

snöre

[.]

eu

acteur

snö

[÷]

eu

adieu

Nasalvokaler (Se modul 1)


Skrivs

Låter

Exempel

Skrivs

Låter

Exempel

an

 

roman

in

 

vin

am

 

ambassade

im

 

im pulsif

en

[³]

central

yn

[ä]

syndicat

em

 

temple

ym

 

sympathie

on

[´]

citron

un

 

brun

om

trombe

um

 

parfum

Observera att m och n inte uttalas utan smälter ihop med föregående vokal.
Nasalering sker inte om m eller n följs av vokalljud. Jämför:

Nasalvokal

Ej nasalvokal

vin

vinaigre

brun

brunette

ambassade

amateur

trombe

tomate, communiste

antipathie

anatomie, annexe


Konsonantljud

Skrivs

Låter

c

[s]

framför mjuk vokal: citron, cylindrec har cedilj, ç: façade (ç kan skrivas med Alt+0231)

 

[k]

i övriga fall: acte, faculté

ch

[ÿ]

chance , affiche

g

[è]

framför mjuk vokal: plage, région

 

[g]

i övriga fall: organe, gramme

gn

[3]

som i svenskans tänjde: signal, champagne

j

[è]

juste , journaliste

h

uttalas inte: haricot, hôtel

k, qu

[k]

som i svenskans knut: kilo, kiosque, banque

ph

[f]

photo , symphonie

r

[R]

tungrots- (skorrande) r. Tungspets-r förekommer också: porte, mars

s

[z]

när det står ensamt mellan vokaler: vase, visite

 

[s]

i övriga fall: dessert, soldat

tion

[sj´]

station

z

[z]

bizarre