Budget

En budget är en plan på vilka utgifter och kostnader man tror sig ha under året. Budgeten bör baseras på det senaste bokslutet och planerade insatser för att vara så nära sanningen som möjligt.

Här finns ett exempel på budget:

Intäkter  
Arrangemang 3 000
Projekt 15 000
Medlemsavgifter 5 000
Aktivitetsbidrag 3 000
Övriga bidrag 15 000
Summa intäkter 41 000
Kostnader  
Utbildning 2 000
Arrangemang 1 000
Projekt 15 000
Lokalhyror 18 000
Kontorskostnader 2 000
Styrelsemöten m m 1 000
Övriga kostnader 5 00
   
Summa kostnader 39 500
Budgeterad vinst 1 500
   
En budget bör förstås aldrig visa en förlust.