Inkommande fakturor

De räkningar som kommer in till föreningen kallas för "inkommande fakturor". Alla dessa fakturor samlas i en pärm sorterade efter förfallodatum.