Utgående fakturor

Räkningar som skickas från föreningen till någon annan kallas för "utgående fakturor". Samla dessa, gärna månadsvis, i en pärm.