Bidrag

En aktiv förening söker ofta bidrag till projektverksamhet. Samla dessa bidragsansökningar i en pärm, gärna tillsammans med de redovisningar som ska göras när projekten tar slut.