Modul 4 - Internationella avtal och villkor
Internationella avtal och villkor - introduktion
 
Tillbaka till början Ett steg bakåt Ett steg framåt

En viktig del av importarbetet är hanteringen av dokument. Det finns en rik flora av leveransvillkor, försäkringar, betalningsformer etc som kräver kunskap för att importen ska flyta friktionsfritt.

Den här modulen går igenom hur man hanterar den ibland ganska omfattande pappersexercisen på bästa sätt. Man ska dock komma ihåg att import och importdokument skiljer sig mycket åt beroende på vilken del av världen man importerar från och vilken vara som importeras. Man gör klokt i att ta reda på vad som gäler i det egna specifika fallet.

   
Inledning Internationella handelsavtal