Modul 1 - Internationalisering
Internationalisering
 
Tillbaka till början Ett steg bakåt Ett steg framåt

Sverige är ett litet land och är beroende av handel med omvärlden för sitt välstånd och fortsatta utveckling och tillväxt. Ett land som har alltför hög grad av självförsörjning riskerar att slösa i onödan på de ekonomiskt knappa resurser som ett land av Sveriges storlek har. Detta beroende på att vi inte har en rimlig möjlighet att på ett effektivt sätt producera den mångfald av varor och tjänster som efterfrågas i vårt land. Välfärden i Sverige bygger till stor del på att vi under lång tid kunnat dra fördel av en form av internationell arbetsfördelning.

Att exportera är i sig inget självändamål utan ett sätt att få in medel så att man kan importera, det vill säga tillgodose det behov av varor och tjänster som man själv inte kan tillverka på ett effektivt sätt. Export är viktigt men inte på något sätt viktigare eller ”finare” än import, utan båda fyller viktiga roller för att skapa välfärd och sysselsättning.

   
Inledning Sveriges utrikeshandel