Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Roterande värmeväxlare

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Den roterande värmeväxlaren består av ett rotorhjul med ett stort antal små axiella kanaler. Hjulet är ofta uppbyggt av ett korrugerat band av tunn aluminium som lindats i lager på lager. Aluminiumbandet kan vara behandlat med hygroskopiskt material, varigenom rotorn även kan överföra fukt. Även obehandlad rotor överför fukt på grund av kondensation.

Rotorn drivs av en elmotor och har ett varvtal på upp till 10 varv/min. Den luftström som ska värmas och den luftström som ska ange värme skiljs åt genom mellanväggar inuti växlaren. När rotorn passerar den varma luften lagras värme och fukt i de fina cellerna i rotorn. Värmet och fukten avges sedan med upp till 70-80% verkningsgrad till den kalla luften.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp