Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Direkt värmeväxling

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

En direkt värmeväxlare är uppbyggd av flera kanaler. I kanalerna går tilluft och frånluft. Värmen överförs genom plåten i frånluftskanalen till tilluften. Temperaturverkningsgraden är cirka 50-75 %.

Plattvärmeväxlaren har inga rörliga delar och risken för överföring av föroreningar från frånluftskanal till tilluftskanal är liten. En nackdel är att till- och frånluftskanaler måste sammanföras, vilket gör att denna värmeväxlare ofta ej kan användas i befintliga anläggningar.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp