Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Filter

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Filter finns av två olika sorter, permanenta eller sådana filter som kastas bort efter användning.

Filter indelas i tre olika grupper beroende på vilken finhetsgrad de har.

  • Grundfilter (G)
  • Finfilter (F)
  • Microfilter (M)

Luftfilter betecknas med en bokstav och en siffra efter, som anger för grundfilter medelavskiljningsgraden, finfilter avsvärtningsgraden och för microfilter partikelavskiljningsgraden.

Grundfilter består av mattor uppbyggda av glasfiber, cellulosafiber eller konstfiber. Fiberdiametern är i storleksordningen 10mm. Grundfilter för grövre avskiljning kan även göras av stickad metalltråd, vanligen av aluminium eller koppar.

Finfilter har mindre fibrer än grundfilter, ca 1 mm, och har en annan strukturell uppbyggnad. I motsats till vad förhållandet är vid grundfilter är det vid finfilter en fördel att hålla låg hastighet genom filtret. För att de ska få tillräcklig kapacitet måste de därför utföras med stor ytförstoring, det vill säga vara djupt veckade.

Microfilter görs vanligen av cellulosafibrer som har en diameter av ca 0,1 mm. Lufthastigheten genom ett microfilter bör vara lågt. Ett microfilter ska normalt föregås av ett grund- eller finfilter. För att inläckning av partiklar ska förhindras bör det råda ett visst övertryck i de kanaler där man placerar microfilter.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp