Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Dukstos och spjälldel

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Dukstosen består av väv som är insatt mellan två flänsar. Den används som anslutning mellan aggregat och ventilationskanal. Stosen skall förhindra vibrationer i aggregathöljet att fortplanta sig till kanalen.

Spjällen i ett aggregat har till uppgift att stänga av aggregatet från luftintaget då inte aggregatet är i drift.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp