Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Modulbyggda aggregat

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

I ett modulbyggt aggregat kombineras de olika funktionsdelarna ihop för att tillgodose olika krav. Det går att bygga ihop från det enklaste aggregat för filtrering och värmning till ett komplicerat aggregat för fullständig luftbehandling.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp