Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Enhetsaggregat

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Enhetsaggregat byggs som ett kompakt aggregat och innehåller de för funktionerna nödvändiga apparatdelarna. Alla interna elkopplingar är utförda och dragna till en plint alternativt när apparatskåpet finns i aggregatet, allt är kopplat till detta.

Enhetsaggregatet finns i många olika storlekar och med alternativa utföranden beroende på luftmängder, erfoderliga tryckuppsättningar, värmeåtervinningssystem, eftervärmningssystem, brandkrav med mera.

Enhetsaggregat

  1. Tilluftsfläkt
  2. Värmebatteri
  3. Värmeväxlare
  4. Tilluftsfilter
  5. Uteluftsspjäll
  6. Frånluftsfilter
  7. Frånluftsfläkt
  8. By-pass-spjäll
  9. Avskärmningsspjäll

Enhetsaggregatet är avsett att monteras inomhus för att återvinna värme ur frånluften.

Aggregaten är uppbyggda av ett stativ i strängsprutande aluminiumprofiler. Luckor och täckplåtar är tillverkade av förzinkad stålplåt. Invändigt är aggregaten som standard plåtbeklädda och isolerade med brandhärdig mineralull

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp