Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Aggregatsuppbyggnad

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

De två dominerande typerna är enhetsaggregat och modulbyggda aggregat.

I de fall enbart mekanisk frånluft finns är oftast fläkten placerad i en takhuv.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp