Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Till- och frånluftsventilation

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Ett ventilationssystem som är uppbyggt enligt principen mekanisk till- och frånluftsventilation innebär att luft tillförs med tilluftsfläktar genom kanaler till det utrymme som ska ventileras. Innan luften distribueras förvärms den till önskad temperatur i värmebatterier.

Luften evakueras genom frånluftskanaler och ut i det fria med hjälp av frånluftsfläktar.

Detta system ger en balanserad ventilation vilket innebär att det kan arbeta oberoende av utomhustemperaturen.

Luften tas in genom speciella tilluftsdon och sugs ut genom speciella frånluftsdon. En fördel med FT-systemet är att man kan förbehandla den luft som tas in i byggnaden, exempelvis genom filtrering, värmning eller kylning. En annan fördel är att man genom någon form av värmeväxling kan utnyttja värmen i frånluften till att förvärma tilluften. FT-systemen är relativt ovanliga i bostäder, men finns ofta installerade i exempelvis skolor och kontor.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp