Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa

Frånluftsventilation

Modulöversikt
 

Teknisk fysik
Värmelära
Processkomponenter
Energikällor
Energisystem
Självtest
Insändningsuppgift
 

Vid mekanisk frånluftsventilation är principen densamma som vid självdragsventilation för utom att evakueringen sker med hjälp av frånluftsfläktar.

Detta system ger en ventilation som är lika stor året om. Tilluften kommer, liksom vid självdragsventilation, in genom otätheter, springventiler eller vädringsluckor.

Med frånluftsventilation har man bättre möjlighet att styra luftflödena än vid självdragsventilation.

 

 
  Till kursens början Till modulens början Föregående Nästa Upp